Service

God service er vårt fremste kjennetegn. Vår montasje og servicekapasitet er per dags dato på 14 servicebiler. Vi har et 24-timers service nummer: 51 90 68 80. Er du interessert i å inngå en serviceavtale kan du ta kontakt med serviceansvarlig Terje Gabrielsen på telefon 992 80 466 eller e-post terje@portteknikk.com.