Service

God service er vårt fremste kjennetegn. Vår montasje- og servicekapasitet er per dags dato på 14 servicebiler.

Vi har et 24-timers service nummer: 51 90 68 80.

Er du interessert i å inngå en serviceavtale kan du ta kontakt med serviceansvarlig Terje Gabrielsen på telefon 992 80 466 eller e-post terje@portteknikk.com

Kontaktskjema for service og reparasjoner:

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form