Produktbilder

Brannporter

Vi i Portteknikk leverer både brannskyve- og brannleddheiseporter fra henholdsvis Ulefos Brug og Effertz.¨

Effertz’ brann- og røyksikre leddheiseport kommer i varianter som tilfredsstiller kravene fra T30/El30 til og med T120/El120. Porten er konstruert slik at den er operativ også ved strømbrudd ved at den lukker når spenningen forsvinner.

Kontakt André Håland for nærmere informasjon.

Lenker til produsentenes hjemmesider:

Ulefoss

Effertz

Nedlastbare dokumenter

Ulefos

Last ned

Effertz

Last ned

Manual

Produktmanualer

Ingen produktmanualer er tilgjengelig.